HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 29 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
HP Connection Manager (kun på enkelte produkter)
HP Connection Manager sørger for å samle administrasjonen av trådløsenheter og grensesnitt for tilkobling
til Internett med HP mobilt bredbånd og for sending og mottak av SMS- eller tekstmeldinger. Ved hjelp av HP
Connection Manager kan du administrere disse enhetene:
Enhet for trådløst lokalnettverk (WLAN)/Wi-Fi
Trådløst regionnettverk (WWAN) / HP mobilt bredbånd
Bluetooth
HP Connection Manager sørger for informasjon og varslinger om tilkoblingsstatus, strømstatus, SIM-
kortdetaljer og SMS-meldinger. Statusinformasjon og meldinger vises i systemstatusfeltet lengst til høyre på
oppgavelinjen.
Slik åpner du HP Connection Manager:
Klikk på
HP Connection Manager
-ikonet på oppgavelinjen.
-eller-
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Produktivitet og verktøy
>
HP Connection Manager
.
Du
ƬQQHU
mer informasjon i hjelpen til HP Connection Manager-programvaren.
Trådløsknapp
Datamaskinen kan ha en trådløsknapp, én eller
ƮHUH
trådløsenheter og to trådløsindikatorer. Alle de trådløse
enhetene på datamaskinen er aktivert fra fabrikk.
Trådløsindikatoren viser den generelle strømstatusen til trådløsenhetene, ikke statusen til enkeltenheter.
Operativsystemkontroller
Ved hjelp av Nettverks- og delingssenter kan du sette opp en forbindelse eller et nettverk, koble til et
nettverk, administrere trådløse nettverk og diagnostisere og reparere nettverksproblemer.
Slik bruker du operativsystemkontroller:
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
Nettverk og Internett
>
Nettverks- og delingssenter
.
Hvis du vil ha mer informasjon, åpner du Hjelp og støtte ved å velge
Start
>
Hjelp og støtte
.
Koble til trådløse lokalnettverk
MERK:
Når du skal
NRQƬJXUHUH
Internett-tilgang hjemme, må du opprette en konto hos en Internett-
leverandør (ISP). Kontakt en lokal Internett-leverandør for å
VNDƫH
deg Internett-tjeneste og et modem.
Internett-leverandøren vil hjelpe til med å
NRQƬJXUHUH
modemet, installere en nettverkskabel for å koble den
trådløse datamaskinen til modemet og teste Internett-tjenesten
Følg denne fremgangsmåten for å koble til et trådløst lokalnettverk:
1.
Kontroller at WLAN-enheten er på.
2.
Klikk på nettverkstatusikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen.
3.
Velg et trådløst lokalnettverk som du vil koble datamaskinen til.
4.
Klikk på
Koble til
.
Hvis nettverket er et trådløst lokalnettverk med sikkerhet aktivert, blir du bedt om å oppgi en
sikkerhetskode. Skriv koden og klikk på
OK
for å fullføre tilkoblingen.
Koble til et trådløst nettverk
19
Sample