HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 28 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
3
Koble til et nettverk
Du kan ta med deg datamaskinen overalt hvor du drar. Men selv når du er hjemme, kan du utforske verden og
få tilgang til informasjon fra millioner av nettsteder ved hjelp av datamaskinen og en kablet eller trådløs
nettverkstilkobling. I dette kapittelet får du hjelp til å koble til denne verdenen.
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for kabler. Datamaskinen kan være utstyrt med én
eller
ƮHUH
av følgende trådløsenheter:
WLAN-enhet (Wireless Local Area Network) – Kobler datamaskinen til trådløse lokalnettverk (omtales
vanligvis som Wi-Fi-nettverk, trådløse nettverk eller WLAN) på kontorer, hjemme og på
RƫHQWOLJH
steder
som
Ʈ\SODVVHU±
restauranter, kafeer, hoteller og universiteter. I et trådløst lokalnettverk kommuniserer
den mobile trådløsenheten i datamaskinen med en trådløs ruter eller et trådløst tilgangspunkt.
HP modul for mobilt bredbånd (kun på enkelte modeller) – En enhet for trådløst regionnettverk (WWAN)
som gir deg trådløs tilgang over et mye større område. Mobilnettverksoperatører installerer
basestasjoner (likner mobiltelefonmaster) over store
JHRJUDƬVNH
områder, noe som gir
HƫHNWLY
dekning
i hele delstater, regioner og til og med land.
Bluetooth®-enhet – Oppretter et trådløst områdenettverk (PAN) for å koble til andre Bluetooth-aktiverte
enheter, for eksempel datamaskiner, telefoner, skrivere, hodetelefoner, høyttalere og kameraer. I et
trådløst områdenettverk kommuniserer hver enkelt enhet direkte med andre enheter, og enhetene må
være plassert relativt nær hverandre – vanligvis innenfor en avstand av 10 meter.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om trådløs teknologi i dokumentene og lenkene til nettsteder under Hjelp og
støtte. Velg
Start
>
Hjelp og støtte
for å få tilgang til Hjelp og støtte.
Bruke trådløskontrollene
Du kan styre trådløsenhetene på datamaskinen ved hjelp av disse funksjonene:
Trådløsknapp, trådløsbryter eller trådløstast (alle benevnes som trådløsknapp i dette kapittelet)
Operativsystemkontroller
Slå trådløsenheter på eller av
Du kan bruke trådløsknappen eller HP Connection Manager (kun på enkelte modeller) til å slå trådløsenheter
på eller av.
MERK:
En datamaskin kan ha en trådløsknapp, en trådløsbryter eller en trådløstast på tastaturet. Begrepet
trådløsknapp, som brukes gjennomgående i denne håndboken, viser til alle typer trådløskontroller.
Slik slår du trådløsenheter av med HP Connection Manager:
Høyreklikk på
HP Connection Manager
-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og
klikk deretter på av/på-knappen ved siden av ønsket enhet.
-eller-
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Produktivitet og verktøy
>
HP Connection Manager
, og klikk deretter
på av/på-knappen ved siden av ønsket enhet.
18
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample