HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 27 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 77
2.
Sett SIM-kortet inn i SIM-kortsporet, og trykk deretter SIM-kortet innover til det sitter godt på plass.
MERK:
SIM-kortet til datamaskinen kan avvike litt fra illustrasjonen i dette avsnittet.
MERK:
Se på bildet på siden av datamaskinen for å se hvilken vei SIM-kortet skal settes inn i
datamaskinen.
Når du skal ta ut et SIM-kort, trykker du SIM-kortet inn og tar det ut av sporet.
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter)
17
Sample