HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 26 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 77
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modellnummer (kun på enkelte produkter)
Komponent
(1)
Modellnavn (kun på enkelte produkter)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om datamaskinen.
Etikett(er) for trådløs
VHUWLƬVHULQJ
– Inneholder informasjon om trådløse enheter (tilleggsutstyr) og
godkjenningsmerking for noen av landene og regionene hvor enhetene er godkjent for bruk.
Sette inn et SIM-kort (kun på enkelte produkter)
FORSIKTIG:
Bruk minst mulig kraft når du setter inn et SIM-kort, slik at du ikke skader kontaktene.
Følg denne fremgangsmåten når du skal sette inn et SIM-kort:
1.
Slå datamaskinen av ved hjelp av Avslutt-kommandoen.
16
Kapittel 2
Komponenter
Sample