HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 25 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
Komponent
Beskrivelse
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus, en
strømsparingstilstand. Datamaskinen slår av
strømmen til skjermen og andre unødvendige
komponenter.
Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus.
Dvalemodus er en strømsparingstilstand som bruker
minst mulig strøm.
(3)
Batterilampe
Når strømnettet er tilkoblet:
Hvit: Batteriladingen er større enn 90 prosent.
Gul: Batteriladingen er fra 0 til 90 prosent.
Av: Batteriet lader ikke.
Når strømnettet er frakoblet (batteriet lades ikke):
Blinker gult: Batterinivået er lavt. Når ladingen i
batteriet når et kritisk lavt nivå, begynner
batterilampen å blinke raskt.
Av: Batteriet lader ikke.
(4)
Stasjonslampe
Blinker hvitt: Harddisken er i bruk.
Gul: HP 3D DriveGuard har parkert harddisken
midlertidig.
MERK:
For mer informasjon om HP 3D DriveGuard kan du
se
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
på side
47
.
Etiketter
Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis
du skal bruke datamaskinen i utlandet.
VIKTIG:
Se på følgende steder etter etikettene som er beskrevet i denne delen: på undersiden av
datamaskinen, inne i batteribrønnen, under servicedekselet som kan tas av, eller på baksiden av skjermen.
Serviceetikett – Inneholder viktig informasjon for å
LGHQWLƬVHUH
datamaskinen. Når du kontakter
kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret
eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.
Serviceetiketten vil likne på ett av eksemplene som vises nedenfor. Se illustrasjonen som er mest i
samsvar med serviceetiketten på din datamaskin.
Etiketter
15
Sample