HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 23 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
Trykk på
fn
+funksjonstast
Beskrivelse
Slår det bakbelyste tastaturet av eller på.
MERK:
Slå av denne funksjonen for å spare på batteristrømmen.
Veksler mellom visning på ulike skjermenheter som er koblet til systemet. Hvis for eksempel en ekstern
skjerm er koblet til datamaskinen og du trykker på
fn
+
f4
gjentatte ganger, kan du skifte mellom visning på
datamaskinens egen skjerm, visning på den eksterne skjermen og samtidig visning på begge skjermene.
De
ƮHVWH
eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra datamaskinen via VGA-standarden for eksterne
skjermer. Direktetasten
fn
+
f4
kan også brukes for å veksle mellom visning på andre enheter som mottar
bildeinformasjon fra datamaskinen.
Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede.
Demper eller gjenoppretter høyttalerlyden.
Reduserer høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Øker høyttalervolumet trinnvis mens du holder tasten nede.
Demper mikrofonen.
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av.
MERK:
Et trådløst nettverk må være
NRQƬJXUHUW
før en trådløs forbindelse kan opprettes.
Oversiden
13
Sample