HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 22 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc
-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og
fn
-tasten
samtidig.
(2)
fn
-tast
Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker
på den samtidig med en funksjonstast,
num lock
-tasten eller
esc
-tasten.
Se
Bruke direktetastene
på side
12
.
(3)
Windows-tast
Åpner
Start
-menyen.
MERK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, lukkes
Start
-
menyen.
(4)
num lock
-tast
Slår den integrerte numeriske tastgruppen av og på.
(5)
Integrert numerisk tastgruppe
En separat tastgruppe til høyre for bokstavtastaturet som lar
deg legge til, trekke fra og utføre andre numeriske oppgaver.
Når funksjonen
num lock
er på, kan det integrerte tastaturet
brukes som et eksternt numerisk tastatur.
Bruke direktetastene
Slik bruker du en direktetast:
Trykk på
fn
-tasten, og trykk deretter på riktig funksjonstast som fremstilles via ikonene nedenfor.
Trykk på
fn
+funksjonstast
Beskrivelse
Starter hvilemodus, som lagrer data i systemminnet. Skjermen og andre systemkomponenter slås av, slik at
du sparer strøm.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
FORSIKTIG:
For å unngå å miste data bør du lagre alt arbeid før du starter hvilemodus.
12
Kapittel 2
Komponenter
Sample