HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 21 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Spesielle funksjonstaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
esc
-tast
Viser systeminformasjon når du trykker på den og
fn
-tasten
samtidig.
(2)
fn
-tast
Brukes til å utføre mye brukte systemfunksjoner når du trykker
på den samtidig med en funksjonstast,
num lock
-tasten eller
esc
-tasten.
Se
Bruke direktetastene
på side
12
.
(3)
Windows-tast
Åpner
Start
-menyen.
MERK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igjen, lukkes
Start
-
menyen.
(4)
Innebygd numerisk tastgruppe
En numerisk tastgruppe som vises over tastene på
bokstavtastaturet som lar deg legge til, trekke fra og utføre
andre numeriske oppgaver. Når funksjonen
num lock
er på, kan
tastgruppen brukes som en ekstern numerisk tastgruppe.
(5)
Windows-programtast
Viser alternativer for et valgt objekt.
(6)
num lock
-tast
Slår den integrerte numeriske tastgruppen av og på.
Oversiden
11
Sample