HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 2 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
AMD er et varemerke for Advanced Micro
Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin
eier og brukes av HP Inc. på lisens. Java er et
varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc.
Microsoft og Windows er varemerker for
Microsoft-konsernet. SD-logoen er et
varemerke for sin eier.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HP-
produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt
i garantierklæringene som følger med disse
produktene og tjenestene. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Første utgave: Oktober 2016
Dokumentets delenummer: 914327-091
Produktmerknad
Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner
som er felles for de
ƮHVWH
modeller. Enkelte av
funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din
datamaskin.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver
eller versjoner av Windows. Systemene kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere eller BIOS-oppdatering, for
å få fullt utbytte av Windows-funksjonalitet. Se
for å få mer
informasjon.
Hvis du vil ha tilgang til de nyeste
brukerhåndbøkene eller håndbøkene for
produktet, gå til
support
.
Velg
Finn produktet ditt
og følg veiledningen
på skjermen.
Vilkår for programvaren
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt som
er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for
sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet
(maskinvare og programvare) i sin helhet innen
14 dager for å få full refusjon i henhold til
forhandlerens refusjonspolitikk.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Sample