HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 19 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 77
Knapper, høyttalere og
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
Komponent
Beskrivelse
(1)
Av/på-knapp
Når datamaskinen er av, trykker du på knappen for å slå
datamaskinen på.
Når datamaskinen er slått på, trykker du kort på knappen
for å aktivere hvilemodus.
Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte hvilemodus.
Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du kort på
knappen for å avslutte dvalemodus.
FORSIKTIG:
Hvis du trykker på og holder av/på-knappen nede,
mister du data som ikke er lagret.
Hvis datamaskinen ikke reagerer, og avstengningsprosedyren
ikke virker, trykker du på og holder av/på-knappen nede i minst 5
sekunder.
Se gjennom strømalternativene for å lære mer om
strøminnstillingene.
Velg
Start
>
Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
Strømalternativer
.
(2)
Premium-høyttalere (kun på enkelte produkter)
Brukes til å frembringe lyd.
(3)
Trådløsknapp
Brukes til å slå trådløsfunksjonen på eller av, men oppretter
ingen trådløs forbindelse.
Oversiden
9
Sample