HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 18 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
Lamper
Komponent
Beskrivelse
(1)
Av/på-lampe
På: Datamaskinen er på.
Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus, en
strømsparingstilstand. Datamaskinen slår av strømmen til
skjermen og andre unødvendige komponenter.
Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Dvalemodus er
en strømsparingstilstand som bruker minst mulig strøm.
(2)
Mikrofondempelampe
Gul: Mikrofonlyden er av.
Av: Mikrofonlyden er på.
(3)
Num lock-lampe
På: Num lock er på.
(4)
Trådløslampe
På: En integrert trådløsenhet, for eksempel en enhet for trådløst
lokalnettverk (WLAN) og/eller en Bluetooth®-enhet, er på.
MERK:
På enkelte modeller lyser trådløslampen gult når alle
trådløsenhetene er slått av.
(5)
Dempelampe
Gul: Datamaskinens lydfunksjon er av.
Av: Datamaskinens lydfunksjon er på.
(6)
Caps lock-lampe
På: Caps Lock er på, slik at alle tastene gir store bokstaver.
(7)
Styreputelampe
På: Styreputen er av.
Av: Styreputen er på.
8
Kapittel 2
Komponenter
Sample