HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 17 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Oversiden
Styrepute
Komponent
Beskrivelse
(1)
Styrepinne (kun på enkelte modeller)
Brukes til å
Ʈ\WWH
pekeren og merke eller aktivere objektene på
skjermen.
(2)
Venstre styrepinneknapp (kun på enkelte
produkter)
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(3)
Styreputens av/på-knapp / styreputelampe
Brukes til å slå styreputen på og av.
På: Styreputen er av.
Av: Styreputen er på.
(4)
Styreputeområde
Leser
ƬQJHUEHYHJHOVHQH
dine for å
Ʈ\WWH
pekeren eller aktivere
objekter på skjermen.
(5)
Venstre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern
mus.
(6)
Høyre styrepinneknapp (kun på enkelte
modeller)
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
(7)
Høyre styreputeknapp
Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.
Oversiden
7
Sample