HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 16 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Skjerm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
lokalnettverk (WLAN).
(2)
WWAN-antenner*
Sender og mottar trådløse signaler for å kommunisere med trådløse
regionnettverk (WWAN).
(3)
Interne mikrofoner
Brukes til å spille inn lyd.
(4)
Webkameralampe
På: Webkameraet er i bruk.
(5)
Webkamera
Brukes til å spille inn video og ta stillbilder.
Slik bruker du webkameraet:
Velg
Start
>
Alle programmer
>
Musikk, bilder og videoer
.
*Antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig forbindelse bør du unngå å dekke til områdene rundt
antennene.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om forskrifter for trådløsenheter i det avsnittet i
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
som gjelder
for ditt land eller din region.
Slik får du tilgang til håndboken:
Velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og kundestøtte
>
HP‑dokumentasjon
.
6
Kapittel 2
Komponenter
Sample