HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 12 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 77
Finne informasjon
Du har allerede brukt
Installeringsveiledning
til å slå datamaskinen på og
ƬQQH
denne håndboken. Du
ƬQQHU
ressurser som inneholder produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.
Ressurser
Inneholder informasjon om
Installeringsveiledning
-plakat
Hvordan
NRQƬJXUHUH
datamaskinen
Hjelp til å
ƬQQH
datamaskinens komponenter
HP Support Assistant
Hvis du vil ha tilgang til Hjelp og støtte, velg
Start
>
Alle
programmer
>
HP hjelp og støtte
.
Hvis du vil ha tilgang til de nyeste brukerhåndbøkene eller
håndbøkene for produktet, gå til
support
. Velg
Finn produktet ditt
, og følg veiledningen på
skjermen.
Oppdatering av programvare, drivere og BIOS
Problemløsingsverktøy
Slik får du tilgang til kundestøtte
Verdensomspennende støtte
Hvis du vil ha støtte på språket ditt, gå til
support
og velg landet ditt.
Chatte med en HP-tekniker på Internett
Telefonnumre til kundestøtte
Adresser til HP-servicesentre
HP-nettsted
Hvis du vil ha tilgang til de nyeste brukerhåndbøkene eller
håndbøkene for produktet, gå til
support
. Velg
Finn produktet ditt
, og følg veiledningen på
skjermen.
Informasjon om kundestøtte
Om bestilling av deler og muligheter for ytterligere hjelp
Tilbehør som er tilgjengelig for enheten
Sikkerhet og komfort
Hvis du vil ha tilgang til brukerhåndboken, velg
Start
>
Alle
programmer
>
HP hjelp og støtte
>
HP-dokumentasjon
.
– eller –
Gå til
ergo
.
Riktig oppsett av arbeidsstasjonen, holdning, helse og
arbeidsvaner
Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø
Hvis du vil ha tilgang til brukerhåndboken, velg
Start
>
Alle
programmer
>
HP hjelp og støtte
>
HP-dokumentasjon
.
Informasjon om forskrifter og sikkerhet
Informasjon om avhending av batterier
Begrenset garanti
*
Hvis du vil ha tilgang til den begrensede garantien, velg
Start
>
Alle programmer
>
HP hjelp og støtte
>
HP-
dokumentasjon
>
Vis garantiinformasjon
.
– eller –
Gå til
go/orderdocuments
.
Garantiinformasjon
*HPs begrensede garanti
ƬQQHU
du sammen med brukerhåndbøkene for produktet, og/eller på CD- eller DVD-platen som følger med. I
enkelte land eller regioner kan HP legge ved en trykt utgave av garantien i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke følger med i
trykt format, kan du be om å få et trykt eksemplar fra
go/orderdocuments
. For produkter som er kjøpt i
stillehavsdelen av Asia, kan du skrive til HP ved POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
2ƫLFH±
Singapore 912006. Legg ved produktets
navn og ditt navn, telefonnummer, og postadresse.
2
Kapittel 1
Komme i gang
Sample