HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 11 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 77
1
Komme i gang
Når du har installert og registrert datamaskinen, anbefaler vi at du utfører disse trinnene for å få mest mulig
ut av den smarte investeringen:
Koble til Internett
.RQƬJXUHU
det kablede eller trådløse nettverket, slik at du kan koble datamaskinen
til Internett. Se
Koble til et nettverk
på side
18
for å få mer informasjon.
Oppdater antivirusprogramvaren
– Beskytt datamaskinen mot skade forårsaket av virus.
Programvaren er forhåndsinstallert på datamaskinen. Se
Sikkerhet
på side
37
for å få mer
informasjon.
Bli kjent med datamaskinen
– Lær om datamaskinens funksjoner. Se
Komponenter
på side
3
og
Navigere på skjermen
på side
24
for å få mer informasjon.
Finne installert programvare
– Få en oversikt over programvaren som er forhåndsinstallert på
datamaskinen:
Velg
Start
>
Alle programmer
. Hvis du ønsker detaljert informasjon om programvaren som følger med
datamaskinen, kan du se produsentens veiledning, som kan følge med programvaren eller
ƬQQHV
produsentens nettsted.
Sikkerhetskopier harddisken ved å opprette gjenopprettingsplater eller en
ƮDVKVWDVMRQ
for
gjenoppretting. Se
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
på side
51
.
1
Sample