HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 10 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 77
9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
.........................................................................................................
51
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
..............................................................................................
51
Retningslinjer
....................................................................................................................................
51
Lage gjenopprettingsmedier med HP Recovery Disc Creator
..........................................................
51
Lage gjenopprettingsmedier
..........................................................................................
52
Sikkerhetskopiere data
.....................................................................................................................
52
Utføre systemgjenoppretting
..............................................................................................................................
53
Bruke Windows-gjenopprettingsverktøy
.........................................................................................
53
Bruke f11-gjenopprettingsverktøy (kun på enkelte produkter)
......................................................
54
Bruke Windows 7-operativsystemmedier
........................................................................................
54
10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
..............................................................................................
56
Bruke Computer Setup
.........................................................................................................................................
56
Starte Computer Setup
......................................................................................................................
56
Navigere og velge i Computer Setup
.................................................................................................
56
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
......................................................................
57
Oppdatere BIOS
.................................................................................................................................
57
Fastslå BIOS-versjon
.......................................................................................................
57
Laste ned BIOS-oppdateringer
.......................................................................................
58
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten
...............................................................
59
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
............................................................................................
59
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter)
.................................................................................................
59
11
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
....................................................................................................
60
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
........................................................................
60
12
6SHVLƬNDVMRQHU
..........................................................................................................................................
62
Strømforsyning
....................................................................................................................................................
62
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
62
13
Elektrostatisk utlading
..............................................................................................................................
63
14
Tilgjengelighet
..........................................................................................................................................
64
Støttede hjelpemidler
..........................................................................................................................................
64
Få støtte for tilgjengelighet
.................................................................................................................................
64
Stikkordregister
.............................................................................................................................................
65
x
Sample