HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 98 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 100
F
f11 kurtarma
70
fare,
KDUčFč
WHUFčKOHUč
ayarlama
22
fn tuşu,
EHOčUOHPH
10, 11, 26
G
JHÂčĻOč
JUDIčN
44
genel WLAN bağlantısı
18
JčUčĻ
gücü
80
GPS
20
JUDIčN
modları,
JHÂčĻ
yapma
44
güç
SčO
40
seçenekler
38
tasarruf
42
güç anahtarı
38
güç
G×úPHVč
38
güç
G×úPHVč±
EHOčUOHPH
9
güç ışıkları
7, 8, 13
güç konektörü,
EHOčUOHPH
4
güç
VHÂHQHNOHUčQč
ayarlama
38
güç tasarrufu durumları
38
J×YHQOčN
duvarı yazılımı
62
J×YHQOčN
kablosu yuvası,
EHOčUOHPH
4
J×YHQOčN±
kablosuz
17
H
KDUčFč
AC güç kaynağı, kullanma
43
KDUčFč
aygıtlar
50
KDUčFč
PRQčWÑU
bağlantı noktası
4,
34
KDUčFč
sürücü
50
havalandırma
GHOčNOHUč±
EHOčUOHPH
4,
12
Hazırda Bekletme
başlatma
39
çıkma
39
hoparlörler,
EHOčUOHPH
9
HP 3D
'UčYH*XDUG
53
HP
&OčHQW
6HFXUčW\
Manager
63
HP
0REčO
*HQčĻ
Bant, devre dışı
19
HP
0REčOH
Connect
19
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
(UEFI)
kullanma
76
HP Recovery bölümü
kurtarma
čÂčQ
kullanma
70
olup olmadığını denetleme
70
HP Recovery
'čVF
Creator, kullanma
67
hub’lar
48
I
Intel
:čUHOHVV
'čVSOD\
35
ışıklar
caps lock
7, 8
'RNXQPDWčN
Yüzey
7, 8
güç
7, 8, 13
kablosuz
7, 8, 13
PčNURIRQ
VHVVč]
7, 8
num lock
7, 8
SčO
13
sürücü
13
ışıklar, sürücü
53
İ
čQWHUQHW
bağlantısı kurulumu
17
čVWHúH
bağlı
KDUčFč
aygıtlar,
kullanma
50
čĻDUHW
aygıtları,
WHUFčKOHUč
ayarlama
22
čĻDUHW
çubuğu
6
čĻOHY
tuşları,
EHOčUOHPH
10, 11
J
jaklar
4
RJ-45 (ağ)
4
ses çıkış (kulaklık)
3
ses
JčUčĻ
¸PčNURIRQ¹
3
Java Kart
tanımlanmış
47
Java Kartı
çıkarma
47
takma
47
K
kablolar
USB
49
kablolu ekranlar, keşfetme ve
bağlanma
35
kablosuz ağ (WLAN)
bağlanma
18
çalışma
PHVDIHVč
18
genel WLAN bağlantısı
18
JHUHNOč
donanım
17
J×YHQOčN
17
kullanma
15
kuruluş WLAN bağlantısı
18
kablosuz antenler,
EHOčUOHPH
5
kablosuz
GHQHWčPOHUč
düğme
14
čĻOHWčP
VčVWHPč
14
kablosuz
G×úPHVč
14
kablosuz ışığı
7, 8, 13, 14
kablosuz
VHUWčIčNDVČ
HWčNHWč
79
kapatma
38
katıştırılmış sayısal tuş takımı,
EHOčUOHPH
10, 28
kısayol tuşları
açıklama
26
ekran görüntüsü
JHÂčĻč
27
ekran parlaklığını artırma
27
ekran parlaklığını azaltma
27
hoparlör ses
G×]H\čQč
azaltma
27
hoparlör
VHVčQč
artırma
27
klavye arka ışığı
27
kullanma
26
PčNURIRQ
VHVVč]
27
ses
G×]H\čQč
ayarlama
27
Uyku
27
kısayol tuşları, medya
30
klavye arka ışığı
27
klavye kısayol tuşları,
EHOčUOHPH
26
konektör, güç
4
NUčWčN
SčO
G×]H\č
38
kulaklık (ses çıkış) jakı
3
kulaklık ve
PčNURIRQ±
bağlama
31
kullanıcı parolası
55
kullanma
güç tasarrufu durumları
38
KDUčFč
AC güç kaynağı
43
kurtarma araçları
67
kurtarma araçları,
:čQGRZV
69
kurtarma bölümü
70
kurtarma medyası,
JHUč
yükleme
čÂčQ
kullanma
70
kurtarma medyası, oluşturma
67
kurtarma,
VčVWHP
69
kuruluş WLAN bağlantısı
18
M
medya
HWNčQOčúč
GHQHWčPOHUč
30
medya kısayol tuşları
30
0čFURVRIW
2UčMčQDOOčN
6HUWčIčNDVČ
HWčNHWč
79
PčNURIRQ
(ses
JčUčĻ¹
jakı,
EHOčUOHPH
3
PčNURIRQ
VHVVč]
ışığı,
EHOčUOHPH
7, 8
88
'č]čQ
Sample