HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 9 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 100
'RNXQPDWčN
<×]H\oč±
NODY\H\č
veya
IDUH\č
WHPč]OHPH
...................................................
66
Programları ve
V×U×F×OHUč
J×QFHOOHĻWčUPH
..........................................................................................................
66
SoftPaq Download Manager'ı kullanma
..............................................................................................................
66
11
Yedekleme ve kurtarma
..............................................................................................................................
67
Kurtarma medyası ve yedeklemeler oluşturma
..................................................................................................
67
Yönergeler
.........................................................................................................................................
67
HP Recovery
'čVF
Creator
čOH
kurtarma medyası oluşturma
.............................................................
67
Kurtarma medyası oluşturma
.........................................................................................
68
%čOJčOHUčQč]č
yedekleme
......................................................................................................................
68
6čVWHP
kurtarma
čĻOHPč
JHUÂHNOHĻWčUPH
..............................................................................................................
69
:čQGRZV
kurtarma araçlarını kullanma
............................................................................................
69
f11 kurtarma araçlarını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.......................................................
70
:čQGRZV
7
čĻOHWčP
VčVWHPč
medyasını kullanma
...............................................................................
70
12
Computer Setup (BIOS), TPM ve HP Sure Start
...............................................................................................
72
Computer Setup'ı kullanma
.................................................................................................................................
72
Computer Setup'ı başlatma
...............................................................................................................
72
Computer Setup'ta
JH]čQPH
ve seçme
.............................................................................................
72
Computer Setup'ta
IDEUčND
ayarlarını
JHUč
yükleme
..........................................................................
73
BIOS'u
J×QFHOOHĻWčUPH
.......................................................................................................................
73
BIOS sürümünü
EHOčUOHPH
...............................................................................................
73
BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč
čQGčUPH
....................................................................................
74
f9 komut
čVWHPčQč
kullanarak önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH
..........................................................
75
TPM BIOS ayarları (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.....................................................................................................
75
HP Sure Start'ı kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........................................................................................
75
13
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
(UEFI)
..............................................................................................................
76
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV²č
(UEFI)
EčU
USB aygıtına
čQGčUPH
...........................................................................
76
14
Destek
......................................................................................................................................................
78
Desteğe başvurma
...............................................................................................................................................
78
(WčNHWOHU
...............................................................................................................................................................
79
15
7HNQčN
Ñ]HOOčNOHU
........................................................................................................................................
80
*čUčĻ
gücü
.............................................................................................................................................................
80
Çalışma ortamı
.....................................................................................................................................................
80
16
(UčĻčOHEčOčUOčN
.............................................................................................................................................
81
Desteklenen yardımcı
WHNQRORMčOHU
......................................................................................................................
81
č[
Sample