HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 77 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 100
11
Yedekleme ve kurtarma
%čOJčVD\DUČQČ]GD±
EčOJčOHUčQč]č
korumanıza ve
JHUHNWčúčQGH
JHUč
\×NOHPHQč]H
yardımcı olan HP ve
:čQGRZV
araçları bulunur. Bu araçlar,
EčOJčVD\DUČQČ]Č
EDVčW
adımlarla
č\č
çalışır duruma
JHUč
GÑQG×UPHQč]H
yardımcı olur.
Bu bölümde
DĻDúČGDNč
čĻOHPOHUOH
čOJčOč
EčOJčOHU
bulunmaktadır:
Kurtarma medyası ve yedeklemeler oluşturma
6čVWHPčQč]č
JHUč
yükleme ve kurtarma
Kurtarma medyası ve yedeklemeler oluşturma
6čVWHP
arızasından
VRQUDNč
kurtarma, yalnızca en yakın
WDUčKOč
\HGHNOHPHQč]
kadar tam olacaktır.
1.
%čOJčVD\DUČ
başarıyla kurduktan sonra, HP Recovery medyası oluşturun. Bu adım
EčU
:čQGRZV
7
čĻOHWčP
VčVWHPč
'9'²Vč
ve
EčU
'UčYHU
Recovery
(Sürücü Kurtarma)
'9'²Vč
oluşturur.
:čQGRZV
'9'²Vč±
VDEčW
sürücünün bozulduğu veya
GHúčĻWčUčOGčúč
durumlarda,
RUčMčQDO
čĻOHWčP
VčVWHPčQč
\HQčGHQ
yüklemek
čÂčQ
NXOODQČODEčOčU³
'UčYHU
Recovery
(Sürücü Kurtarma)
'9'²Vč±
EHOčUOč
sürücü ve uygulamaları yükler. Bkz.
HP
Recovery
'čVF
Creator
čOH
kurtarma medyası oluşturma,
sayfa
67
.
2.
$ĻDúČGDNč
čĻOHPOHUč
JHUÂHNOHĻWčUPHN
čÂčQ
:čQGRZV
Yedekleme ve Kurtarma araçlarını kullanın:
Tek tek dosyaları ve
NODVÑUOHUč
yedekleme
6DEčW
sürücünüzün tamamını yedekleme (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
Yüklü
RSWčN
sürücü (yalnızca
EHOčUOč
modellerde) veya
čVWHúH
bağlı
EčU
KDUčFč
RSWčN
sürücü
čOH
VčVWHP
onarım
GčVNOHUč
oluşturma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
6čVWHP
JHUč
yükleme noktaları oluşturma
NOT:
Bu kılavuzda, yedekleme,
JHUč
yükleme ve kurtarma
VHÂHQHNOHUčQH
genel bakış sağlanmaktadır.
Sağlanan araçlar konusunda daha fazla ayrıntı
čÂčQ±
Yardım ve Destek'e bakın. Yardım ve Destek'e
HUčĻPHN
čÂčQ
Başlat
>
Yardım ve Destek
²č
VHÂčQ³
NOT:
HP,
VčVWHP
tutarsızlığına karşı
JHUHNWčúčQGH
kullanmak üzere kurtarma yordamlarını yazdırıp
saklamanızı
ÑQHUčU³
6čVWHP
arızası durumunda
EčOJčVD\DUČQČ]ČQ
čÂHUčúčQč
JHUč
yüklemek
čÂčQ
bu yedekleme dosyalarını
NXOODQDEčOčUVčQč]³
Bkz.
%čOJčOHUčQč]č
yedekleme,
sayfa
68
.
Yönergeler
Kurtarma medyası oluştururken veya
GčVNOHUH
yedeklerken,
DĻDúČGDNč
GčVN
W×UOHUčQGHQ
EčUčVčQč
kullanın
(ayrıca satın alınır): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL veya DVD±RW. Kullandığınız
GčVNOHU
kullandığınız
RSWčN
sürücünün türüne bağlıdır.
Kurtarma medyası oluşturma veya yedekleme
čĻOHPčQH
başlamadan önce
EčOJčVD\DUČQ
AC güç kaynağına
bağlı olduğundan
HPčQ
olun.
HP Recovery
'čVF
Creator
čOH
kurtarma medyası oluşturma
HP Recovery
'čVF
Creator, kurtarma medyası oluşturmak
čÂčQ
DOWHUQDWčI
EčU
yol sunan
EčU
yazılım programıdır.
%čOJčVD\DUČQČ]Č
başarıyla kurduktan sonra, HP Recovery
'čVF
Creator yazılımını kullanarak kurtarma medyası
ROXĻWXUDEčOčUVčQč]³
Bu kurtarma medyası,
VDEčW
sürücünün bozulması durumunda
EHOčUOč
sürücü ve
Kurtarma medyası ve yedeklemeler oluşturma
67
Sample