HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 70 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 100
'UčYH/RFN
parolasını
GHúčĻWčUPH
Computer Setup’ta
'UčYH/RFN
parolasını
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
1.
%čOJčVD\DUČ
açın ve ekranın alt kısmında “Press the ESC key for Startup Menu” (Başlangıç Menüsü
čÂčQ
ESC
tuşuna basın) mesajı
JÑU×QW×OHQčUNHQ
esc
tuşuna basın.
2.
Computer Setup’a
JčUPHN
čÂčQ
f10
tuşuna basın.
3.
BIOS
$GPčQčVWUDWRU
'ı (BIOS
<ÑQHWčFčVč¹
VHÂčQ±
sonra da BIOS
<ÑQHWčFč
parolasını
JčUčQ³
4.
%čU
čĻDUHW
aygıtı veya ok tuşlarını kullanarak,
6HFXUčW\
>
Hard
'UčYH
Tools
>
'UčYH/RFN
'u
¸*×YHQOčN
>
6DEčW
Sürücü Araçları >
'UčYH/RFN¹
VHÂčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
5.
İşaret aygıtı veya ok tuşlarını kullanarak, Set
'UčYH/RFN
Password'ü
¸'UčYH/RFN
Parolası Oluştur)
VHÂčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
6.
Ok tuşlarını kullanarak
GDKčOč
EčU
VDEčW
sürücü
VHÂčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
7.
İşaret aygıtı veya ok tuşlarını kullanarak
Change Password
'ü (Parolayı
'HúčĻWčU¹
VHÂčQ³
8.
ċVWHQGčúčQGH±
mevcut ana parolayı
JčUčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
9.
ċVWHQGčúčQGH±
\HQč
EčU
ana parola
JčUčQ
ve ardından
enter
tuşuna
EčU
kez basın, sonra da onaylamak
čÂčQ
ana parolayı tekrar
JčUčQ³
10.
ċVWHQGčúčQGH±
mevcut kullanıcı parolasını
JčUčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
11.
ċVWHQGčúčQGH±
\HQč
EčU
kullanıcı parolası
JčUčQ
ve ardından
enter
tuşuna
EčU
kez basın, sonra da onaylamak
čÂčQ
kullanıcı parolasını tekrar
JčUčQ³
12.
'HúčĻčNOčNOHUč
kaydetmek ve Computer Setup'tan çıkmak
čÂčQ
ekranın sağ alt
NÑĻHVčQGHNč
([čW
(Çıkış)
VčPJHVčQč
VHÂčS
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
– veya –
Ok tuşlarını kullanarak
0DčQ
>
Save Changes and
([čW
²č
(Ana >
'HúčĻčNOčNOHUč
Kaydet ve Çık)
VHÂčQ±
sonra
da
enter
tuşuna basın.
%čOJčVD\DU
\HQčGHQ
başlatıldığında
GHúčĻčNOčNOHUčQč]
HWNčOč
olur.
60
Bölüm 9
*×YHQOčN
Sample