HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 7 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 100
0čUDFDVW
uyumlu kablosuz ekranları
NHĻIHGčS
bağlanma (yalnızca
EHOčUOč
AMD
PRGHOOHUčQGH¹
.......
37
0čUDFDVW
uyumlu kablosuz ekranları
NHĻIHGčS
bağlanma (yalnızca
EHOčUOč
Intel
PRGHOOHUčQGH¹
.......
37
6
Güç
\ÑQHWčPč
...............................................................................................................................................
38
%čOJčVD\DUČ
kapatma
.............................................................................................................................................
38
Güç
VHÂHQHNOHUčQč
ayarlama
.................................................................................................................................
38
Güç tasarrufu durumlarını kullanma
.................................................................................................
38
Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
........................................................
39
Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
...................................
39
Güç
ÑOÂHUč
ve güç ayarlarını kullanma
.............................................................................
39
<HQčGHQ
başlatmada parola koruması
............................................................................
39
3čO
gücünü kullanma
..........................................................................................................................
40
)DEUčNDGD
P×K×UOHQPčĻ
SčO
.............................................................................................
40
Ek
SčO
EčOJčOHUč
bulma
.......................................................................................................
40
3čO
'HQHWčPč²Qč
kullanma
.................................................................................................
41
Kalan
SčO
şarjını gösterme
...............................................................................................
41
3čOčQ
kullanım
V×UHVčQč
en yükseğe çıkarma
...................................................................
41
Düşük
SčO
G×]H\OHUčQč
yönetme
.......................................................................................
41
Düşük
SčO
G×]H\OHUčQč
EHOčUOHPH
....................................................................
41
Düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
.....................................................................
42
3čO
gücünü
WDVDUUXƮX
kullanma
......................................................................................
42
+DUčFč
AC güç kaynağı kullanma
........................................................................................................
43
AC bağdaştırıcısını sınama
..............................................................................................
44
Yazılım
čÂHUčúčQč]č
Intel Smart Connect Technology (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
čOH
\HQčOHPH
.......
44
*HÂčĻOč
JUDIčNµÂčIW
JUDIčN
(yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
......................................................................
44
*HÂčĻOč
JUDIčN
kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.....................................................
45
¢čIW
JUDIčN
kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
..........................................................
45
7
+DUčFč
kartlar ve aygıtlar
..............................................................................................................................
46
Bellek kartı okuyucularını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.....................................................................
46
Bellek kartı takma
.............................................................................................................................
46
Bellek kartını çıkarma
........................................................................................................................
46
Akıllı kartları kullanma
........................................................................................................................................
47
Akıllı kart takma
................................................................................................................................
47
Akıllı kartı çıkarma
.............................................................................................................................
47
USB aygıtı kullanma
.............................................................................................................................................
48
USB aygıtını bağlama
........................................................................................................................
49
USB aygıtını kaldırma
........................................................................................................................
49
İsteğe bağlı
KDUčFč
aygıtları kullanma
..................................................................................................................
50
İsteğe bağlı
KDUčFč
V×U×F×OHUč
kullanma
.............................................................................................
50
Yčč
Sample