HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 66 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 100
Parola
İşlev
NOT:
'UčYH/RFN
parolası
ROXĻWXUDEčOPHQč]
čÂčQ
önce
EčU
BIOS
<ÑQHWčFč
parolası oluşturulmalıdır.
'UčYH/RFN
kullanıcı parolası*
'UčYH/RFN
tarafından korunan
GDKčOč
VDEčW
sürücüye
HUčĻčPč
korur
ve
HWNčQOHĻWčUPH
čĻOHPč
sırasında
'UčYH/RFN
Parolaları altında
ayarlanır.
NOT:
'UčYH/RFN
parolası
ROXĻWXUDEčOPHQč]
čÂčQ
önce
EčU
BIOS
<ÑQHWčFč
parolası oluşturulmalıdır.
*Bu parolaların her
EčUč
hakkında daha fazla
EčOJč
čÂčQ
DĻDúČGDNč
konulara başvurun.
BIOS
<ÑQHWčFč
parolasını yönetme
Bu parolayı oluşturmak,
GHúčĻWčUPHN
veya
VčOPHN
čÂčQ
şu adımları
č]OH\čQ´
<HQč
EčU
BIOS
\ÑQHWčFč
parolası oluşturma
1.
%čOJčVD\DUČ
açıp veya
\HQčGHQ
başlatıp, ekranın alt tarafında “Press the ESC key for Startup Menu”
(Başlangıç Menüsü
čÂčQ
ESC tuşuna basın) mesajı
JÑU×QW×OHQGčúčQGH
esc
tuşuna basın.
2.
Computer Setup’a
JčUPHN
čÂčQ
f10
tuşuna basın.
3.
%čU
čĻDUHW
aygıtı veya ok tuşlarını kullanarak,
6HFXUčW\
¸*×YHQOčN¹
>
Setup BIOS
$GPčQčVWUDWRU
Password
’ü (BIOS
<ÑQHWčFč
Parolası Ayarla)
VHÂčQ±
ardından
enter
tuşuna basın.
4.
ċVWHQGčúčQGH±
EčU
parola yazın.
5.
ċVWHQGčúčQGH±
onaylamak
čÂčQ
\HQč
parolayı tekrar yazın.
6.
'HúčĻčNOčNOHUč
kaydetmek ve Computer Setup'tan çıkmak
čÂčQ
ekranın sağ alt
NÑĻHVčQGHNč
([čW
(Çıkış)
VčPJHVčQč
VHÂčS
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
– veya –
Ok tuşlarını kullanarak
0DčQ
>
Save Changes and
([čW
²č
(Ana >
'HúčĻčNOčNOHUč
Kaydet ve Çık)
VHÂčQ±
sonra
da
enter
tuşuna basın.
%čOJčVD\DU
\HQčGHQ
başlatıldığında
GHúčĻčNOčNOHUčQč]
HWNčOč
olur.
BIOS
\ÑQHWčFč
parolasını
GHúčĻWčUPH
1.
%čOJčVD\DUČ
açıp veya
\HQčGHQ
başlatıp, ekranın alt tarafında “Press the ESC key for Startup Menu”
(Başlangıç Menüsü
čÂčQ
ESC tuşuna basın) mesajı
JÑU×QW×OHQGčúčQGH
esc
tuşuna basın.
2.
Computer Setup’a
JčUPHN
čÂčQ
f10
tuşuna basın.
3.
%čU
čĻDUHW
aygıtını veya ok tuşlarını kullanarak,
6HFXUčW\
¸*×YHQOčN¹
>
Change Password
’ü (Parolayı
'HúčĻWčU¹
VHÂčQ±
sonra da
enter
tuşuna basın.
4.
ċVWHQGčúčQGH±
JHÂHUOč
parolanızı yazın.
5.
ċVWHQGčúčQGH±
\HQč
parolanızı
EčU
kez, sonra da onaylamak
čÂčQ
tekrar yazın.
6.
'HúčĻčNOčNOHUč
kaydetmek ve Computer Setup'tan çıkmak
čÂčQ
ekranın sağ alt
NÑĻHVčQGHNč
([čW
(Çıkış)
VčPJHVčQč
VHÂčS
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
– veya –
Ok tuşlarını kullanarak
0DčQ
>
Save Changes and
([čW
²č
(Ana >
'HúčĻčNOčNOHUč
Kaydet ve Çık)
VHÂčQ±
sonra
da
enter
tuşuna basın.
56
Bölüm 9
*×YHQOčN
Sample