HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 6 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 100
4
.ODY\H\č±
dokunma
KDUHNHWOHUčQč
ve
čĻDUHW
aygıtlarını kullanarak
JH]čQPH
.......................................................
22
İşaret aygıtlarını kullanma
...................................................................................................................................
22
İşaret aygıtı
WHUFčKOHUčQč
ayarlama
.....................................................................................................
22
İşaret çubuğunu kullanma
................................................................................................................
22
'RNXQPDWčN
<×]H\²č
ve
KDUHNHWOHUč
kullanma
...................................................................................
22
'RNXQPDWčN
<×]H\²č
kapatma ve açma
..........................................................................
23
Dokunma
.........................................................................................................................
23
Kaydırma
.........................................................................................................................
23
2 parmakla kıstırma ve yakınlaştırma
............................................................................
24
2 parmakla tıklatma
........................................................................................................
24
Döndürme (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.........................................................................
25
Parmakla kaydırma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
..........................................................
25
.ODY\H\č
kullanma
...............................................................................................................................................
26
Kısayol tuşlarını
EHOčUOHPH
................................................................................................................
26
Tuş takımlarını kullanma
...................................................................................................................
27
Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
......................
28
Katıştırılmış sayısal tuş takımını açma ve kapatma
....................................
28
Katıştırılmış sayısal tuş
WDNČPČQGDNč
tuş
čĻOHYOHUčQč
GHúčĻWčUPH
...................
28
7×POHĻčN
sayısal tuş takımını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
...........................
29
İsteğe bağlı
KDUčFč
sayısal tuş takımını kullanma
...........................................................
29
5
0XOWčPHG\D
.................................................................................................................................................
30
Medya
HWNčQOčúč
GHQHWčPOHUčQč
kullanma
..............................................................................................................
30
Ses
........................................................................................................................................................................
30
+RSDUOÑUOHUč
bağlama
........................................................................................................................
30
Ses
G×]H\čQč
ayarlama
......................................................................................................................
30
Kulaklıkları bağlama
..........................................................................................................................
31
0čNURIRQ
bağlama
.............................................................................................................................
31
Kulaklık ve
PčNURIRQ
bağlama
..........................................................................................................
31
%čOJčVD\DUGDNč
ses
čĻOHYOHUčQč
denetleme
..........................................................................................
31
Web kamerası (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
........................................................................................................
32
Touch to Share (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.......................................................................................................
32
Paylaşmaya başlayın
.........................................................................................................................
32
9čGHR
....................................................................................................................................................................
33
VGA
....................................................................................................................................................
34
'čVSOD\3RUW
........................................................................................................................................
34
Intel
:čUHOHVV
'čVSOD\
(yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
.........................................................................
35
0XOWč6WUHDP
Transport kullanarak kablolu ekranları
NHĻIHGčS
bağlama
.........................................
35
Ekranları
EčOJčVD\DUODUD
AMD
JUDIčN
¸čVWHúH
bağlı
EčU
hub
čOH¹
kullanarak bağlama
.......
36
Ekranları
EčOJčVD\DUODUD
Intel
JUDIčN
¸čVWHúH
bağlı
EčU
hub
čOH¹
kullanarak bağlama
.......
36
Ekranları
EčOJčVD\DUODUD
Intel
JUDIčN
¸\HUOHĻčN
EčU
hub
čOH¹
kullanarak bağlama
.............
36
Sample