HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 59 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 100
USB aygıtını bağlama
DİKKAT:
USB konektörünün zarar görme
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
aygıtı bağlarken çok az
EčU
güç uygulayın.
Aygıtın USB kablosunu USB bağlantı noktasına bağlayın.
NOT:
$ĻDúČGDNč
UHVčP±
EčOJčVD\DUČQČ]GDQ
EčUD]
farklı
JÑU×QHEčOčU³
Aygıt algılandığında
EčU
ses duyacaksınız.
NOT:
%čU
USB aygıtını
čON
bağlayışınızda,
EčOGčUčP
alanında görüntülenen
EčU
čOHWč\OH
aygıtın
EčOJčVD\DU
tarafından tanındığı
EčOGčUčOčU³
USB aygıtını kaldırma
DİKKAT:
USB konektörünün zarar
JÑUPHVč
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
USB aygıtını çıkarırken kablodan
ÂHNPH\čQ³
DİKKAT:
%čOJč
kaybı veya yanıt vermeyen
VčVWHP
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
EčU
USB aygıtını
J×YHQOč
EčU
ĻHNčOGH
kaldırmak üzere
DĻDúČGDNč
yordamı kullanın.
1.
USB aygıtını kaldırmak
čÂčQ±
EčOJčOHUčQč]č
ND\GHGčQ
ve aygıtla
čOčĻNčOč
programların tümünü kapatın.
2.
:čQGRZV
masaüstünde, görev çubuğunun en sağında,
EčOGčUčP
alanında yer alan donanımı kaldır
VčPJHVčQč
tıklatın, sonra da
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
3.
Aygıtı çıkarın.
USB aygıtı kullanma
49
Sample