HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 37 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 100
Kısayol tuşu
EčUOHĻčPč
Açıklama
fn
+
esc
6čVWHP
EčOJčOHUčQč
görüntüler.
fn
+
f1
%čOJčOHUčQč]č
VčVWHP
EHOOHúčQGH
saklayan Uyku durumunu başlatır. Ekran ve
GčúHU
VčVWHP
EčOHĻHQOHUč
kapanır ve
güç tasarrufu sağlanır.
Uyku durumundan çıkmak
čÂčQ
güç
G×úPHVčQH
kısa süre basın.
DİKKAT:
%čOJčOHUčQ
kaybolması
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
Uyku durumuna geçmeden önce çalışmanızı
ND\GHGčQ³
fn
+
f3
Klavye arka ışığını açar ve kapatır.
NOT:
Klavye arka ışığı
IDEUčNDGD
açılmıştır.
3čO
ömrünü uzatmak
čÂčQ±
klavye arka ışığını kapatın.
fn
+
f4
6čVWHPH
bağlı ekran aygıtları arasında ekran görüntüsü
JHÂčĻč
sağlar.
ºUQHúčQ±
EčOJčVD\DUD
EčU
PRQčWÑU
bağlıysa,
fn
+
f4
tuşlarına basıldığında, ekran görüntüsü sırasıyla
EčOJčVD\DU
ekranında,
PRQčWÑUGH
ve hem
EčOJčVD\DU
ekranı hem de
PRQčWÑUGH
görüntülenme arasında
JHÂčĻ
yapar.
Çoğu
KDUčFč
PRQčWÑU±
EčOJčVD\DUGDNč
YčGHR
EčOJčOHUčQč
KDUčFč
VGA
YčGHR
standardını kullanarak alır.
fn
+
f4
kısayol
tuşu, görüntüyü,
EčOJčVD\DUGDQ
YčGHR
EčOJčOHUč
alan
GčúHU
aygıtlar arasında da
GHúčĻWčUHEčOčU³
fn
+
f5
Ekran parlaklığı
G×]H\čQč
azaltır.
fn
+
f6
Ekran parlaklığı
G×]H\čQč
artırır.
fn
+
f8
Hoparlör ses
G×]H\čQč
azaltır.
fn
+
f9
Hoparlör ses
G×]H\čQč
artırır.
fn
+
f10
0čNURIRQX
kapatır.
Break
fn
+
R
ċĻOHPč
duraklatır veya keser.
Scroll
Lock
fn
+
C
+×FUH\č
NčOčWOHU³
Sys Rq
fn
+
S
%čU
programlama sorgusu
JÑQGHUčU³
Tuş takımlarını kullanma
%čOJčVD\DU
EčU
katıştırılmış sayısal tuş takımına veya
W×POHĻčN
sayısal tuş takımına
VDKčSWčU
ve ayrıca
čVWHúH
bağlı
KDUčFč
sayısal tuş takımı veya sayısal tuş takımı
čÂHUHQ
čVWHúH
bağlı
KDUčFč
klavye kullanımını da destekler.
.ODY\H\č
kullanma
27
Sample