HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 36 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 100
.ODY\H\č
kullanma
Klavye ve fare, yazmanıza,
ÑúHOHUč
VHÂPHQč]H±
kaydırma yapmanıza ve dokunma
KDUHNHWOHUč
čOH
aynı
čĻOHYOHUč
JHUÂHNOHĻWčUPHQč]H
čPNDQ
YHUčU³
Klavye,
čĻOHP
tuşları
čOH
kısayol tuşlarını kullanarak
EHOčUOč
čĻOHYOHUč
JHUÂHNOHĻWčUPHQč]H
de
čPNDQ
YHUčU³
NOT:
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak,
NODY\HQč]GH
bu bölümde anlatılandan farklı tuşlar ve klavye
čĻOHYOHUč
RODEčOčU³
Kısayol tuşlarını
EHOčUOHPH
%čU
kısayol tuşu,
fn
tuşu
(2)
čOH
esc
tuşunun
(1)
ya da
čĻOHY
tuşlarından
EčUčQčQ
(4)
EčUOHĻčPčGčU³
%čU
kısayol tuşunu kullanmak
čÂčQ´
Önce kısa
EčU
süre
fn
tuşuna, ardından da kısayol tuşu
EčUOHĻčPčQčQ
čNčQFč
tuşuna kısa
EčU
süre basın.
26
Bölüm 4
.ODY\H\č±
dokunma
KDUHNHWOHUčQč
ve
čĻDUHW
aygıtlarını kullanarak
JH]čQPH
Sample