HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 35 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 100
ċNč
parmağınızı
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
\HUOHĻWčUčQ
ve
VHÂčOHQ
nesneye
\ÑQHOčN
seçenekler menüsünü
görüntülemek
čÂčQ
bastırın.
Döndürme (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
Döndürme, fotoğraf
JčEč
ÑúHOHUč
GÑQG×UPHQč]č
sağlar.
Sol
HOčQč]čQ
čĻDUHW
parmağını
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
VDEčWOH\čQ³
Sağ
HOčQč]čQ
čĻDUHW
parmağını süpürme
KDUHNHWč
čOH
saat 12 konumundan saat 3 konumuna kaydırın.
+DUHNHWč
ters
ÂHYčUPHN
čÂčQ±
čĻDUHW
parmağınızı saat 3 konumundan saat 12 konumuna doğru hareket
HWWčUčQ³
Parmakla kaydırma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
Parmakla kaydırma, ekranlar arasında
JH]čQPHQč]H
veya belgeler arasında hızla kaydırma yapmanıza olanak
tanır.
Üç parmağınızı
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
\HUOHĻWčUčQ
ve parmaklarınızı
KDIčI
ve hızlı vuruşlarla yukarı,
aşağı, sola veya sağa hareket
HWWčUčQ³
İşaret aygıtlarını kullanma
25
Sample