HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 34 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 100
2 parmakla kıstırma ve yakınlaştırma
2 parmakla kıstırma ve yakınlaştırma,
UHVčP
veya
PHWčQOHUč
yakınlaştırmanıza veya uzaklaştırmanıza olanak
sağlar.
ċNč
parmağınızı
EčUOčNWH
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
\HUOHĻWčUčS±
ardından
EčUEčUčQGHQ
uzaklaştırarak
yakınlaştırma yapın.
ċNč
parmağınızı aralıklı olarak
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
\HUOHĻWčUčS±
ardından
EčUEčUčQH
yaklaştırarak
uzaklaştırma yapın.
2 parmakla tıklatma
2 parmakla tıklatma,
HNUDQGDNč
EčU
nesneye
\ÑQHOčN
menü
VHÂčPOHUč
yapmanıza
čPNDQ
YHUčU³
NOT:
2 parmakla tıklatarak, fareyle sağ tıklatarak
\DSDEčOHFHúčQč]
čĻOHYOHUčQ
aynısını
\DSDEčOčUVčQč]³
24
Bölüm 4
.ODY\H\č±
dokunma
KDUHNHWOHUčQč
ve
čĻDUHW
aygıtlarını kullanarak
JH]čQPH
Sample