HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 30 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 100
GPS kullanma (yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
%čOJčVD\DUČQČ]GD
EčU
Küresel Konumlandırma
6čVWHPč
(GPS) aygıtı
RODEčOčU³
GPS uyduları, GPS donanımlı
VčVWHPOHUH
konum, hız ve yön
EčOJčOHUč
sağlar.
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
HP GPS and
/RFDWčRQ
yazılımı Yardım'a başvurun.
Bluetooth kablosuz aygıtlarını kullanma
Bluetooth aygıtı,
DĻDúČGDNč
HOHNWURQčN
aygıtları geleneksel yolla bağlayan
Ič]čNVHO
kablo bağlantılarının
\HUčQH
geçen kısa
PHVDIHOč
kablosuz
čOHWčĻčP
sağlar:
%čOJčVD\DUODU
(masaüstü,
Gč]×VW×±
PDA)
Telefonlar (cep telefonu, kablosuz telefon, akıllı telefon)
Görüntüleme aygıtları (yazıcı, fotoğraf
PDNčQHVč¹
Ses aygıtları
¸PčNURIRQOX
kulaklık, hoparlörler)
Fare
Bluetooth aygıtları, Bluetooth aygıtlarından oluşan
EčU
NčĻčVHO
ağ (PAN) oluşturmanızı sağlayan eşler arası
Ñ]HOOčúčQč
sağlar. Bluetooth aygıtlarını yapılandırma ve kullanma hakkında
EčOJč
čÂčQ
Bluetooth yazılımında
Yardım’a bakın.
Kablolu
EčU
ağa bağlanma
2 tür kablolu bağlantı vardır: yerel ağ (LAN) ve modem bağlantısı. LAN bağlantısında
EčU
ağ kablosu kullanılır
ve telefon kablosu kullanılan modeme kıyasla daha hızlıdır. Her
čNč
kablo da ayrıca satılır.
UYARI!
(OHNWUčN
çarpması, yangın veya donanımın hasar
JÑUPHVč
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
RJ-45 (ağ) jakına
modem veya telefon kablosu takmayın.
Yerel ağa (LAN) bağlanma
Kablosuz olarak çalışmak
\HUčQH
EčOJčVD\DUČ
doğrudan
HYčQč]GHNč
\ÑQOHQGčUčFč\H
bağlamak
čVWč\RUVDQČ]
veya
RIčVčQč]GHNč
mevcut ağa bağlanmak
čVWč\RUVDQČ]
LAN bağlantısı kullanın.
LAN bağlantısı
čÂčQ
8 uçlu RJ-45 ağ kablosu
JHUHNčU³
Ağ kablosunu bağlamak
čÂčQ
DĻDúČGDNč
adımları
č]OH\čQ´
1.
Ağ kablosunu
EčOJčVD\DUGDNč
ağ jakına
(1)
takın.
20
Bölüm 3
Ağa bağlanma
Sample