HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 17 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 100
%čOHĻHQ
Açıklama
(1)
Güç ışığı
Yanıyorsa:
%čOJčVD\DU
açıktır.
Yanıp sönüyorsa:
%čOJčVD\DU
EčU
HQHUMč
tasarrufu durumu
olan Uyku durumundadır.
%čOJčVD\DU±
ekranı ve
kullanılmayan
GčúHU
EčOHĻHQOHUč
kapatır.
Yanmıyorsa:
%čOJčVD\DU
kapalıdır veya Hazırda Bekletme
durumundadır. Hazırda Bekletme,
RODEčOHFHN
en az
PčNWDUGD
güç kullanan
EčU
güç tasarrufu durumudur.
(2)
0čNURIRQ
VHVVč]
ışığı
Sarı:
PčNURIRQ
VHVč
kapalıdır.
Yanmıyorsa:
PčNURIRQ
VHVč
açıktır.
(3)
Num lock ışığı
Yanıyorsa: Num lock
čĻOHYč
açıktır.
(4)
Kablosuz ışığı
Yanıyorsa: Kablosuz yerel ağ (WLAN) aygıtı ve/veya Bluetooth®
aygıtı
JčEč
EčU
W×POHĻčN
kablosuz aygıt açıktır.
NOT:
Bazı modellerde tüm kablosuz aygıtlar kapalı olduğunda
kablosuz ışığı sarı renkte yanar.
(5)
6HVVč]
ışığı
Sarı:
%čOJčVD\DU
VHVč
kapalıdır.
Yanmıyorsa:
%čOJčVD\DU
VHVč
açıktır.
(6)
Caps lock ışığı
Yanıyorsa: Tuşları büyük
KDUƮHUH
JHÂčUHQ
caps lock açıktır.
(7)
'RNXQPDWčN
Yüzey ışığı
Yanıyorsa:
'RNXQPDWčN
Yüzey kapalıdır.
Yanmıyorsa:
'RNXQPDWčN
Yüzey açıktır.
Üst
7
Sample