HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 13 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 100
2
%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımaya başlayın
Sağ
%čOHĻHQ
Açıklama
(1)
USB Type-C (şarj) bağlantı noktası
Type-C konektörlü USB aygıtlarını bağlar.
NOT:
USB Type-C bağlantı noktaları, cep telefonu,
Gč]×VW×
EčOJčVD\DU±
tablet ve MP3 oynatıcı
JčEč
×U×QOHUč
EčOJčVD\DU
kapalı
olsa
EčOH
şarj
HGHEčOčU³
Ayrıca, bazı USB Type-C bağlantı noktaları,
YčGHR
çıkışı sağlamak
čÂčQ
'čVSOD\3RUW±
VGA, HDMI ve
GčúHU
YčGHR
aygıtlarına bağlanır.
NOT:
Bağdaştırıcılar (ayrıca satın alınır)
JHUHNHEčOčU³
(2)
¢čIW
Modlu
'čVSOD\3RUW
Yüksek performanslı
PRQčWÑU
veya projektör
JčEč
čVWHúH
bağlı
EčU
GčMčWDO
görüntü bağdaştırıcısı bağlanır.
(3)
Bellek kartı okuyucusu
%čOJč
depolamak, yönetmek, paylaşmak veya
EčOJčOHUH
HUčĻPHN
čÂčQ
čVWHúH
bağlı bellek kartlarını okur.
(4)
Ses çıkış (kulaklık)/Ses
JčUčĻ
¸PčNURIRQ¹
jakı
İsteğe bağlı
HOHNWUčNOč
stereo hoparlör, kulaklık,
NXODNčÂč
kulaklık,
PčNURIRQOX
kulaklık veya
WHOHYč]\RQ
ses kablosu bağlanır.
Ayrıca,
čVWHúH
bağlı
EčU
kulaklık
PčNURIRQX
bağlanır. Bu jak,
sadece
PčNURIRQ
čÂHUHQ
čVWHúH
bağlı aygıtları
GHVWHNOHPHPHNWHGčU³
UYARI!
.čĻčVHO
yaralanma
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
kulaklıkları,
NXODNčÂč
kulaklıkları veya
PčNURIRQOX
kulaklığı takmadan önce
ses
G×]H\čQč
ayarlayın. Ek
J×YHQOčN
EčOJčOHUč
čÂčQ
Yasal
Düzenleme,
*×YHQOčN
ve Çevre
%čOGčUčPOHUč
'ne bakın. Kullanıcı
kılavuzlarına
HUčĻPHN
čÂčQ±
Başlat
>
Tüm Programlar
>
HP
Yardım ve Destek
>
HP
%HOJHOHUč
²Qč
VHÂčQ³
NOT:
Jaka
EčU
aygıt bağlandığında
EčOJčVD\DU
KRSDUOÑUOHUč
devre dışı kalır.
NOT:
Aygıt kablosunun, hem ses çıkışını (kulaklık) hem de ses
JčUčĻčQč
¸PčNURIRQ¹
destekleyen 4
čOHWNHQOč
EčU
konektör
olduğundan
HPčQ
olun.
(5)
USB 3.0 bağlantı noktası
Klavye, fare,
KDUčFč
sürücü, yazıcı, tarayıcı veya USB hub
JčEč
čVWHúH
bağlı
EčU
USB aygıtı bağlanır.
NOT:
¢HĻčWOč
USB bağlantı noktası
W×UOHUč
hakkında ayrıntılı
EčOJč
čÂčQ±
bkz.
USB aygıtı kullanma,
sayfa
48
.
Sağ
3
Sample