HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 99 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 102
Stvarno kazalo
A
akumulator
ohranjanje zmogljivosti
42
praznjenje
41
prikaz preostale napolnjenosti
41
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja
41
anteni WLAN, prepoznavanje
5
anteni WWAN, prepoznavanje
5
B
berljivi mediji
38
BIOS
posodabljanje
74
prenos posodobitve
75
ugotavljanje različice
75
bližnjične tipke
izklop mikrofona
27
nastavitev glasnosti
27
opis
26
osvetlitev tipkovnice
27
povečanje glasnosti zvočnika
27
povečanje svetlosti zaslona
27
preklop slike na zaslonu
27
spanje
27
uporaba
26
zmanjšanje glasnosti zvočnika
27
zmanjšanje svetlosti zaslona
27
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje
26
bližnjične tipke za predstavnost
30
bližnjične tipke, predstavnost
30
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje
3
bralnik prstnih odtisov
64
bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje
9
brezžični anteni, prepoznavanje
5
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja
18
potrebna oprema
17
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN
18
povezava z javnim omrežjem
WLAN
18
povezovanje
18
uporaba
15
varnost
17
C
Computer Setup
DriveLock, geslo
58
obnova tovarniških nastavitev
74
pomikanje in izbiranje
73
skrbniško geslo BIOS
56
Č
čiščenje računalnika
65
D
delovno okolje
82
DisplayPort, priključitev
34
dodatne zunanje naprave, uporaba
50
DriveLock, geslo
opis
58
DVD Driver Recovery,
izdelava
68
uporaba za obnovitev
71
dvojna
JUDƬND
45
dvoprstni klik na sledilni ploščici
24
E
elektrostatična razelektritev
88
F
f11, obnovitev
71
funkcija dotika za skupno rabo
32
funkcijske tipke, prepoznavanje
10,
11
G
gesla
BIOS, skrbniška
56
DriveLock
58
skrbniška
55
uporabniška
55
geslo Automatic DriveLock
odstranitev
62
vnos
61
geslo funkcije DriveLock
nastavitev
59
geslo za DriveLock
odstranjevanje
61
spreminjanje
60
vnos
59
glasnost
gumbi
30
nastavitev
30
tipke
30
GPS
20
JUDƬèQL
načini, preklapljanje
44
gumb brezžičnega vmesnika
14
gumb za vklop/izklop
38
gumb za vklop/izklop,
prepoznavanje
9
gumb, vklop/izklop
38
gumbi
desni gumb kazalne palice
6
desni gumb sledilne ploščice
6
glasnost
30
levi gumb kazalne palice
6
levi gumb sledilne ploščice
6
mediji
30
tipka Windows
10, 11
vklop/izklop
9, 38
H
HP 3D DriveGuard
53
HP Client
&RQƬJXUDWLRQ
Manager
63
HP Mobile Broadband,
onemogočen
19
HP Mobile Connect
20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
uporaba
78
HP Recovery Disc Creator, uporaba
68
I
ime in številka izdelka, računalnik
81
Stvarno kazalo
89
Sample