HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 98 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 102
C
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike ob stiku dveh predmetov – na primer ko greste
čez preprogo ali se dotaknete kovinske kljuke.
Zaradi sprostitve statične elektrike iz prstov ali drugih prevodnikov statične elektrike se lahko poškodujejo
elektronske komponente. Za zmanjšanje nevarnosti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube
podatkov upoštevajte naslednja opozorila:
Če morate med odstranjevanjem ali nameščanjem izklopiti računalnik, najprej poskrbite, da je pravilno
ozemljen, in ga izklopite, preden odstranite pokrov.
Komponente shranite v antistatični embalaži, dokler niste pripravljeni, da jih namestite.
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se dotikajte čim manj.
Uporabite razmagnetena orodja.
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine komponente.
Ko odstranite komponento, jo zaradi zaščite shranite v antistatično embalažo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju komponent, se
obrnite na HP-jevo podporo.
88
Dodatek C
Elektrostatična razelektritev
Sample