HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 71 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 102
Odstranjevanje zaščite DriveLock
Za odstranitev zaščite funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite
esc
, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the
ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite
f10
, da vstopite v program Computer Setup.
3.
Izberite
BIOS Administrator
(Skrbnik BIOS-a), nato pa vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a.
4.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite
Security
(Varnost)
>
Hard Drive Tools
(Orodja trdega
diska)
>
DriveLock
, nato pa pritisnite
enter
.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite
Set DriveLock Password
(Nastavi geslo za DriveLock)
in nato pritisnite
enter
.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko
enter
.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite
Disable protection
(Onemogoči zaščito).
8.
Vpišite glavno geslo in pritisnite tipko
enter
.
9.
Počistite potrditveno polje
DriveLock password on restart
(Geslo DriveLock ob vnovičnem zagonu),
nato pa preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite
OK
(V redu).
10.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem desnem kotu zaslona
kliknite
Exit
(Izhod), nato pa sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite
Main
(Glavno)
>
Save Changes and Exit
(Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite
enter
.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu
Computer Setup
V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo funkcije Automatic DriveLock. Ko je geslo funkcije Automatic
DriveLock omogočeno, se bosta ustvarila naključno uporabniško geslo in glavno geslo za DriveLock. Ko
katerikoli uporabnik preda svoje uporabniško geslo, lahko z istim naključnim geslom in glavnim geslom
DriveLock odklenete pogon.
OPOMBA:
Za dostop do funkcij Automatic DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Vnos gesla za Automatic DriveLock
Če želite omogočiti geslo funkcije Automatic DriveLock v programu Computer Setup, storite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite
esc
, medtem ko je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite
f10
, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite
Security
(Varnost)
>
Hard Drive Tools
(Orodja trdega
diska)
>
Automatic DriveLock
(Samodejni DriveLock), nato pa pritisnite
enter
.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite
enter
.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko
enter
.
Uporaba gesel
61
Sample