HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 70 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 102
Spreminjanje gesla za DriveLock
Za spremembo gesla funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite
esc
, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the
ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite
f10
, da vstopite v program Computer Setup.
3.
Izberite
BIOS Administrator
(Skrbnik BIOS-a), nato pa vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a.
4.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite
Security
(Varnost)
>
Hard Drive Tools
(Orodja trdega
diska)
>
DriveLock
, nato pa pritisnite
enter
.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za DriveLock) in
pritisnite
enter
.
6.
S tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in pritisnite
enter
.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite
Change Password
(Spremeni geslo).
8.
V prikazani poziv vnesite trenutno glavno geslo, nato pa pritisnite
enter
.
9.
V prikazani poziv vnesite novo glavno geslo, enkrat pritisnite
enter
, nato pa znova vnesite glavno geslo,
da ga potrdite.
10.
V prikazani poziv vnesite trenutno uporabniško geslo, nato pa pritisnite
enter
.
11.
V prikazani poziv vnesite novo uporabniško geslo, enkrat pritisnite
enter
, nato pa znova vnesite
uporabniško geslo, da ga potrdite.
12.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem desnem kotu zaslona
kliknite
Exit
(Izhod), nato pa sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite
Main
(Glavno)
>
Save Changes and Exit
(Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite
enter
.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
60
Poglavje 9
Varnost
Sample