HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 66 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 102
Geslo
Namen
OPOMBA:
Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega gesla za
BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti, dokler teh
funkcij ne izklopite.
Glavno geslo DriveLock*
Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščitenega s
funkcijo DriveLock. Prav tako se uporablja za odstranitev zaščite
DriveLock. To geslo je nastavljeno pod izbiro DriveLock Passwords
(Gesla DriveLock) med postopkom omogočanja.
OPOMBA:
Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo DriveLock*
Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščitenega s
funkcijo DriveLock, in je nastavljeno pod izbiro DriveLock
Passwords (Gesla DriveLock) med postopkom omogočanja.
OPOMBA:
Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete tako:
Nastavitev novega skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite
esc
, medtem je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite
f10
, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite
Security
(Varnost)
>
Setup BIOS Administrator
Password
(Nastavi skrbniško geslo BIOS) in nato pritisnite
enter
.
4.
V prikazani poziv vnesite geslo.
5.
V prikazani poziv vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem desnem kotu zaslona
kliknite
Exit
(Izhod), nato pa sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite
Main
(Glavno)
>
Save Changes and Exit
(Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite
enter
.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite
esc
, medtem je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite
f10
, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite
Security
(Varnost)
>
Change Password
(Spremeni
geslo) in nato pritisnite
enter
.
4.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo.
56
Poglavje 9
Varnost
Sample