HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 61 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 102
8
Pogoni
Ravnanje s pogoni
POZOR:
Pogoni so občutljive računalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno. Preden začnete
delati s pogoni, preberite naslednja opozorila. Pazite, da vam pogon ne pade na tla, in nanj ne polagajte
predmetov ter ga ne izpostavljajte tekočinam, ekstremnim temperaturam ali vlagi.
Pri ravnanju s pogoni upoštevajte naslednja opozorila:
Pred odstranjevanjem ali vstavljanjem pogona zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je
računalnik izklopljen, v načinu spanja ali mirovanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite.
Preden primete pogon, se razelektrite tako, da se dotaknete ozemljene površine.
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.
Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo označite
z napisom »LOMLJIVO«.
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje, so na
primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki tekoči trak in
podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj, temveč
rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali shranjevanjem
pogona iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon zapisuje
na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
Preden premaknete računalnik, na katerega je priključen zunanji trdi disk, preklopite v varčevalni način
in počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.
Uporaba trdih diskov
POZOR:
Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, storite naslednje:
Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul ali trdi disk, shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Nato
računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Intel Smart Response Technology (samo pri nekaterih modelih)
Intel® Smart Response Technology (SRT) je funkcija predpomnilnika tehnologije Intel® Rapid Storage
Technology (RST), ki občutno izboljša učinkovitost delovanja sistema računalnika. Tehnologija SRT omogoča,
da se računalniki z modulom SSD mSATA uporabijo kot predpomnilnik med sistemskim pomnilnikom in trdim
diskom. Na ta način pridobite trdi disk (ali nosilec RAID) z največjo pomnilniško kapaciteto ter hkrati
zagotovite izboljšano učinkovitost delovanja sistema z modulom SSD.
Ravnanje s pogoni
51
Sample