HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 59 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 102
Priključitev naprave USB
POZOR:
Da preprečite poškodbe priključka USB, pri povezovanju naprave uporabite čim manj
Ƭ]LèQH
sile.
Priklopite kabel USB za napravo v vrata USB.
OPOMBA:
Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vašega računalnika.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA:
Ko prvič priključite napravo USB, boste v območju za obvestila zagledali sporočilo, da je
računalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR:
Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ne vlecite za kabel.
POZOR:
Da preprečite izgubo informacij ali neodzivnost sistema, uporabite naslednji postopek, da varno
odstranite napravo USB.
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z napravo.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows in sledite navodilom na zaslonu.
3.
Odstranite napravo.
Uporaba naprave USB
49
Sample