HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 57 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 102
3.
Pritisnite kartico
(1)
in jo odstranite iz reže
(2)
.
OPOMBA:
Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba pametnih kartic
OPOMBA:
Izraz
pametna kartica
se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice Java™.
Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in
mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za upravljanje
vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim spreminjanjem.
Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo pri nekaterih modelih).
Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna
LGHQWLƬNDFLMVND
številka (PIN). Za več informacij o
varnostnih funkcijah pametnih kartic izberite
Start
>
Pomoč in podpora
.
Vstavljanje pametne kartice
1.
Pametno kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik pametnih
kartic, da se zaskoči.
2.
Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.
Odstranjevanje pametne kartice
Primite za rob pametne kartice in jo potegnite iz bralnika pametnih kartic.
Uporaba pametnih kartic
47
Sample