HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 50 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 102
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite naslednjim
korakom:
1.
Izberite
Start
>
Nadzorna plošča
>
Sistem in varnost
>
Možnosti porabe energije
.
2.
V levem podoknu kliknite
Ob bujenju zahtevaj geslo
.
3.
Kliknite
Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo
.
4.
Kliknite
Zahtevaj geslo (priporočeno)
.
OPOMBA:
Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo, kliknite
Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun
in sledite navodilom na zaslonu. Če ne želite
ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite
Shrani spremembe
.
Uporaba napajanja iz akumulatorja
OPOZORILO!
Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom uporabljate samo
akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator, ki
ste ga kupili posebej.
Ko računalnik ni vključen v zunanje napajanje, deluje na energijo iz akumulatorja. Življenjska doba
akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, uporabljene programe,
svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike. Če je akumulator v
računalniku, medtem ko je ta priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni, hkrati pa je s tem
zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do izpada napajanja. Če ima računalnik napolnjen akumulator in deluje na
zunanje napajanje, bo preklopil na napajanje iz akumulatorja, ko napajalnik odklopite iz računalnika ali ko
pride do izpada električne energije.
OPOMBA:
Ko izklopite omrežno napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska
doba akumulatorja. Nekateri modeli računalnikov podaljšajo življenjsko dobo akumulatorja tako, da
preklopijo na drug
JUDƬèQL
način. Za več informacij glejte razdelek
Preklopna/dvojna
JUDƬND
(samo pri
nekaterih modelih)
na strani
44
.
Tovarniško vstavljen akumulator
Če želite spremljati stanje akumulatorja ali če se akumulator ne polni več, zaženite funkcijo Preverjanje
akumulatorja v programu HP Support Assistant. Če želite prikazati informacije o akumulatorju, izberite
Start
>
Vsi programi
>
HP-jeva pomoč in podpora
>
HP Support Assistant
>
Akumulator in delovanje
. Kliknite
zavihek
Napajanje
, nato pa
Preverjanje akumulatorja HP
. Če funkcija Preverjanje akumulatorja pokaže, da je
akumulator treba zamenjati, se obrnite na službo za podporo.
Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami zlahka zamenjati akumulatorja. Odstranitev ali zamenjava
akumulatorja lahko vpliva na veljavnost garancije. Če zmogljivost akumulatorja ni več ustrezna, se obrnite na
podporo.
Ob koncu življenjske dobe akumulatorja ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Pri odstranjevanju
akumulatorja ravnajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi v vašem območju.
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju
Pomoč in podpora zagotavlja naslednje informacije o akumulatorju:
40
Poglavje 6
Upravljanje porabe
Sample