HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 49 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 102
OPOMBA:
Medtem ko je računalnik v stanju spanja, ni mogoče vzpostaviti nobene vrste omrežne povezave
ali izvajati računalniških funkcij.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je računalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na te načine:
Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Zaprite zaslon.
Izberite
Start
, kliknite puščico poleg gumba za zaustavitev in kliknite
Spanje
.
Izhod iz stanja spanja
Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Če je zaslon zaprt, ga odprite.
Pritisnite tipko na tipkovnici.
Tapnite sledilno ploščico ali se pomaknite čez njo
Ko se računalnik vrne iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in na zaslonu se prikaže delo na tistem mestu, kjer ste
z njim prenehali.
OPOMBA:
Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows, preden se
delo vrne na zaslon.
Preklop v stanje mirovanja in iz njega
Sistem je privzeto nastavljen, da preklopi v stanje mirovanja po obdobju nedelovanja, ko se računalnik napaja
iz akumulatorja, ko je priključen na zunanji vir napajanja ali ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja.
Nastavitve porabe in časovnih omejitev lahko spremenite na nadzorni plošči sistema Windows.
Preklop v stanje mirovanja
Izberite
Start
, kliknite puščico poleg gumba za zaustavitev in kliknite
Mirovanje
.
Preklop iz stanja mirovanja:
Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Lučke za vklop začnejo svetiti in vaše delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste končali.
OPOMBA:
Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za Windows, da se
delo vrne na zaslon.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik porabe je v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice. Merilnik porabe omogoča
hiter dostop do nastavitev napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe pomaknite kazalec
nad ikono merilnika akumulatorja.
Za možnosti porabe energije ali za zamenjavo načrta porabe kliknite ikono merilnika porabe in izberite
element s seznama.
Različne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje napajanje. Ikona
prav tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Nastavljanje možnosti porabe energije
39
Sample