HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 48 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 102
6
Upravljanje porabe
OPOMBA:
Računalnik ima lahko gumb ali stikalo za vklop/izklop. Izraz
gumb za vklop/izklop
se v tem
priročniku uporablja za vse vrste krmilnikov za napajanje.
Zaustavljanje računalnika
POZOR:
Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa
izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
Če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku.
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže na vrata USB (Universal Serial Bus).
Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za vklop/izklop, priporočamo, da uporabite ukaz za zaustavitev
sistema Windows:
OPOMBA:
Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje prekiniti, da lahko računalnik
zaustavite.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Izberite
Start
>
Zaustavitev sistema
.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite
uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
. Kliknite ikono
Napajanje
in nato
Zaustavitev sistema
.
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj pet sekund.
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
Pri modelih z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite akumulator.
Nastavljanje možnosti porabe energije
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
Način spanja je tovarniško omogočen.
Ko preklopite v stanje spanja, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo se shrani v
pomnilnik.
POZOR:
Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in videa ali
izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo pomnilniško
kartico oziroma zapisuje nanjo.
38
Poglavje 6
Upravljanje porabe
Sample