HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 39 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 102
Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pridržite tipko
fn
.
Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pridržite
fn
+
shift
.
Uporaba vgrajene številske tipkovnice (samo pri nekaterih modelih)
Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali
dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom. Za dodatne informacije o vgrajeni številski tipkovnici glejte
Tipke
na strani
10
.
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
num lk
Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi funkcijami na
vgrajeni številski tipkovnici.
OPOMBA:
Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika, se
bo znova nastavila, ko računalnik ponovno vklopite.
(2)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka
num lk
omogočena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice
Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način Num Lock
ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.)Na primer:
Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.
Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na
zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.
Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:
Pritisnite tipko
num lk
na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.
Uporaba tipkovnice
29
Sample