HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 3 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 102
Varnostno opozorilo
OPOZORILO!
Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte v
naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih
površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali
mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se napajalnik za izmenični tok med delovanjem ne
sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta
izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950-1), ki
opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
Sample