HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 28 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 102
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega vmesnika sveti. Če
lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop in izklop brezžične naprave.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
2.
Kliknite ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.
3.
Izberite omrežje WLAN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
4.
Kliknite
Vzpostavi povezavo
.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in kliknite
V
redu
, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA:
Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega usmerjevalnika
ali dostopne točke.
OPOMBA:
Če omrežje WLAN, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni prikazano, kliknite
Odpri
središče za omrežje in skupno rabo
in nato
Namestitev nove povezave ali omrežja
. Prikaže se seznam
možnosti, s katerimi lahko omrežje poiščete in se vanj povežete ročno ali pa ustvarite novo omrežno
povezavo.
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu in vzpostavite povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na
skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA:
Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od izvedbe
WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali ovire (npr. zidovi
in tla).
Uporaba modula HP Mobile Broadband ((samo pri nekaterih modelih)
Vaš računalnik z modulom HP Mobile Broadband ima vdelano podporo za storitev mobilnega širokopasovnega
dostopa. V sodelovanju z operaterjem mobilnega omrežja novi računalnik omogoča, da brez uporabe
dostopnih točk Wi-Fi vzpostavite internetno povezavo, pošiljate e-pošto ali se povežete v omrežje vašega
podjetja.
OPOMBA:
Če vaš računalnik vključuje storitev HP Mobile Connect, ta navodila ne veljajo. Glejte
Uporaba
storitve HP Mobile Connect (samo pri nekaterih modelih)
na strani
20
.
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali serijsko številko modula HP Mobile
Broadband. Serijska številka je natisnjena na nalepki v ležišču za akumulator, pod snemljivimi vrati za dostop
do notranjosti ali na hrbtni strani zaslona.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna
LGHQWLƬNDFLMVND
številka (PIN), in tudi omrežne informacije. V nekaterih
računalnikih je kartica SIM prednameščena. Če kartica SIM ni prednameščena, je morda priložena
informacijam o modulu HP Mobile Broadband, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater
mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
18
Poglavje 3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Sample