HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 23 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 102
Komponenta
Opis
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je stanje
varčevanja z energijo. Računalnik izklopi zaslon in
ostale nepotrebne komponente.
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju
mirovanja. Stanje mirovanja je stanje varčevanja z
energijo, ki rabi najmanjšo količino energije.
(3)
Lučka akumulatorja
Ko je priključen napajalnik:
Sveti belo: napolnjenost akumulatorja je več kot 90-
odstotna.
Sveti rumeno: napolnjenost akumulatorja je med 0 in
90 odstotki.
Ne sveti: akumulator se ne polni.
Ko napajalnik ni priključen (akumulator se ne polni):
Utripa rumeno: akumulator je skoraj prazen. Ko je
akumulator skoraj povsem prazen, začne lučka
akumulatorja hitro utripati.
Ne sveti: akumulator se ne polni.
(4)
Lučka pogona
Utripa belo: trdi disk je v uporabi.
Sveti rumeno: program HP 3D DriveGuard je začasno
parkiral trdi disk.
OPOMBA:
Za dodatne informacije o programu HP 3D
DriveGuard glejte
Uporaba širokopasovnega HP 3D
DriveGuard (samo pri nekaterih modelih)
na strani
53
.
Sprednja stran
13
Sample