HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 21 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 102
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka
fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko
num lk
,
esc
ali
b
, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka Windows
Prikaže meni Start sistema Windows.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Tipka
num lk
Omogoča preklapljanje med navigacijskimi in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
(6)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka
num lk
omogočena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Zgornja stran
11
Sample