HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 20 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 102
Tipke
OPOMBA:
Glejte sliko, ki najbolj ustreza vašemu računalniku.
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka
fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko
num lk
,
esc
ali
b
, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka Windows
Prikaže meni Start sistema Windows.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona
v desnem zgornjem kotu tipke.
(6)
Tipka za programe Windows
Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(7)
Tipka
num lk
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
10
Poglavje 2
Spoznavanje računalnika
Sample