HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 12 of 102)

Languages: Slovene
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 102
Iskanje informacij
S pomočjo
Navodil za nastavitev
ste vklopili računalnik in poiskali ta priročnik. Če želite najti vire, ki navajajo
podrobnosti o izdelku, navodila in drugo, uporabite to tabelo.
Viri
Za informacije o
Plakat
Navodila za nastavitev
namestitvi računalnika
pomoči za prepoznavanje komponent računalnika
Pomoč in podpora
Za dostop do Pomoči in podpore izberite
Start
>
Vsi
programi
>
HP-jeva pomoč in podpora
.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na
support
in izberite svojo
državo. Izberite
Gonilniki in prenosi
, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
operacijskem sistemu
posodobitvah programske opreme, gonilnikov in BIOS-a
orodjih za odpravljanje težav
iskanju podpore
Mednarodna podpora
Če želite prikazati podporo v svojem jeziku, pojdite na
support
in izberite svojo državo.
spletnem klepetu s HP-jevim strokovnjakom
telefonskih številkah za podporo
iskanju HP-jevega servisnega centra
Spletno mesto HP
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na
support
in izberite svojo
državo. Izberite
Gonilniki in prenosi
, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
podpori
naročanju delov in dodatni pomoči
pripomočkih, ki so na voljo za napravo
Priročnik za varno in udobno uporabo
Za dostop do uporabniškega priročnika izberite
Start
>
Vsi
programi
>
HP-jeva pomoč in podpora
>
Dokumentacija
HP
.
– ali –
Obiščite
ergo
.
pravilni nastavitvi delovne postaje, optimalni drži, zdravju in
delovnih navadah
električnih in mehanskih varnostnih informacijah
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
Za dostop do uporabniškega priročnika izberite
Start
>
Vsi
programi
>
HP-jeva pomoč in podpora
>
Dokumentacija
HP
.
upravnih in varnostnih informacijah
odlaganju akumulatorja
Omejena garancija
*
Za dostop do omejene garancije izberite
Start
>
Vsi
programi
>
HP-jeva pomoč in podpora
>
Dokumentacija
HP
>
Prikaz informacij o garanciji
.
– ali –
Obiščite
go/orderdocuments
.
garanciji
*HP-jevo omejeno garancijo najdete med uporabniškimi priročniki za vaš izdelek in/ali na CD-ju/DVD-ju, priloženem v škatli. V
nekaterih državah ali regijah je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v tiskani obliki. V nekaterih državah ali območjih, v katerih
garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko prenesete s spletnega mesta
go/orderdocuments
. Za izdelke,
kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post
2ƫLFH±
Singapur 911507.
Vključite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.
2
Poglavje 1
Dobrodošli
Sample