HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 99 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 103
C
Elektrostatinė iškrova
Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį
patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.
Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius komponentus.
Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos, laikykitės šių
atsargumo priemonių.
Jei išmontavimo ar sumontavimo instrukcijose nurodoma ištraukti kompiuterio laido kištuką iš elektros
lizdo, ištraukite jį po to, kai tinkamai įžeminsite ir prieš nuimdami dangtį.
Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos pakuotėse, saugančiose nuo elektrostatinio
krūvio.
Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
Naudokite nemagnetinius įrankius.
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami jų nedažytą metalinį
paviršių.
Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
Jei reikia daugiau informacijos apie statinę elektrą arba pagalbos išimant ar įstatant komponentus,
susisiekite su HP palaikymo tarnyba.
89
Sample